Klachten

Ontevreden of een klacht? Ik zou u willen uitnodigen om uw ontevredenheid met mij te bespreken of dit kenbaar te maken middels het sturen van een e-mail. Ik streef er naar om met u in gesprek te blijven en te onderzoeken hoe we tot een oplossing kunnen komen. Mocht u toch een klacht willen indienen dan leest u op de website van P3NL  hoe u dit dient te doen.